Hafan Cyrsiau MA Astudiaethau Caplaniaeth

MA Astudiaethau Caplaniaeth

Ym Mhadarn Sant gallwch astudio'r cyrsiau canlynol mewn Caplaniaeth, a ddilysir gan Brifysgol Durham.

  • Tystysgrif Ôl-radd (PG Cert) 3 modiwl, drwy astudio mewn 1 Blwyddyn
  • Diploma Ôl-radd (PG Dip) 6 modiwl mewn 2 flynedd
  • MA (6 modiwl a thraethawd hir 15,000 o eiriau), 3 mlynedd

Glynn Jones (002).png

Mae Athrofa Padarn Sant wedi ei hachredu i gynorthwyo myfyrwyr sydd yn edrych i Gofrestru gyda Bwrdd Caplaniaeth Iechyd y D.U. yn ogystal â’r cymwysterau uchod.

Mae’r rhaglen, a ddatblygwyd mewn cydweithrediad â phartneriaid proffesiynol, yn rhoi gwybodaeth, sgiliau a hyder i chi ymarfer arweinyddiaeth o fewn eich maes arbenigedd o gaplaniaeth. Bydd astudio ym Mhadarn Sant yn ehangu'r elfennau damcaniaethol ac ymarferol o’ch gwaith. Byddwch yn cwblhau asesiadau wedi eu llunio i ehangu eich effeithlondeb broffesiynol.

Ym Mhadarn Sant, rydym yn cynnig dysgu wedi sy’n ffocysu are ich arbenigedd chi. Byddwch yn astudio mwyafrif y modiwlau gyda’ch cymheiriaid sy’n gweithio yn yr un maes. Bydd eich dysgu hefyd yn cael ei gyfoethogi wrth astudio ochr yn ochr â chaplaniaid sy'n gwasanaethu mewn meysydd amrywiol megis iechyd, milwrol, carchardai, addysg a chwaraeon. Rydym yn falch iawn ein bod wedi cadw cytundeb y Weinyddiaeth Amddiffyn ers 1999 i hyfforddi caplaniaid milwrol a hefyd yn gweithio gydag amryw sefydliad gofal iechyd ar draws y D.U. Mae Athrofa Padarn Sant wedi ei achredu gan Fwrdd Caplaniaeth Gofal Iechyd y D.U. yn ddarparwr hyfforddi wedi ei gymeradwyo, i fyfyrwyr sy’n edrych i gael cofrestriad proffesiynol.

Airport Chaplain 2.jpg

O gofio’n 23 mlynedd o brofiad o baratoi caplaniaid o bob rhan o'r Deyrnas Unedig a thu hwnt, mae digon o resymau da dros ymuno â ni yn Athrofa Padarn Sant.

Mae rhaglen Astudiaethau Caplaniaeth Padarn Sant yn canolbwyntio ar ddarparu datblygiad proffesiynol parhaus i gaplaniaid, ond gall fod yn addas i eraill hefyd.

Gwybodaeth i Ddysgwyr

Modiwlau

Ffioedd

I fyfyrwyr sy’n dechrau eu hastudiaethau yn 2023 y canlynol fydd y ffioedd £3640. Ein ffioedd ar gyfer paratoi myfyrwyr ar gyfer achrediad UKBHC yw £350

Cymhwyster Blwyddyn 1 Blwyddyn 2 Blwyddyn 3
PGCert £3640 Ddim yn berthnasol Ddim
yn berthnasol
PGDip £3640 £3640 Ddim
yn berthnasol
MA £3640 £3640 £1040

Mae’n bosib y bydd myfyrwyr yn gymwys ar gyfer benthyciadau /grantiau ôl-radd drwy Gyllid Myfyrwyr. I ddod o hyd i fwy o wybodaeth cysylltwch â Chyllid Myfyrwyr ar gyfer y wlad rydych yn byw:

Myfyrwyr o Loegr: https://www.gov.uk/apply-online-for-student-finance

Myfyrwyr Cymru: https://www.studentfinancewales.co.uk/

Myfyrwyr o’r Alban : https://www.saas.gov.uk/

Myfyrwyr o Ogledd Iwerddon: https://www.studentfinanceni.co.uk/

Mae’r rhaglen ar hyn o bryd yn mynd drwy broses dynodi cwrs er mwyn galluogi myfyrwyr i fod yn gymwys ar gyfer Cyllid i Fyfyrwyr.

Sut i wneud cais

Y meini prawf mynediad arferol yw gradd 2:1 gyda dwy flynedd o brofiad o gaplaniaeth neu radd 2:2 gyda phrofiad proffesiynol sylweddol. Os nad ydych yn bodloni'r meini prawf hyn, cysylltwch â ni i drafod yr opsiynau sydd ar gael ichi.

Diwedd mis Gorffennaf yw’r dyddiad cau ar gyfer ceisiadau.

Gellir gweld fwy o wybodaeth ynghylch Astudiaethau Ôl-radd ym Mhadarn Sant fan hyn

Gwrandewch ar beth sydd gan ein
myfyrwyr i ddweud am y cwrs:

Student Quote CYMR.png

Dominic Whitting - Caplan Gofal Iechyd
Caroline John - Caplan Gofal Iechyd
Sarah Burke - Caplan Addysg
Andrew Thompson - Caplan Milwrol
Lucyann Ashdown - Caplan Gofal Iechyd

Am fwy o wybodaeth cysylltwch:

Tina Franklin

Cydlynydd Ôl-radd a Chofrestru.
tina.franklin@stpadarns.ac.uk
Ffôn 02920 563379