Hafan Amdanom ni Adnoddau Dysgu a Thechnoleg

Adnoddau Dysgu a Thechnoleg

Phone, laptop and book.jpg

Amdanom ni a’r ffordd rydyn ni’n gweithio: Dyfeisgar, Perthnasol, Craff

woman laptop_ (002).jpg

Mae’r meddylfryd ynghylch dysgu ac addysgu wedi newid yn sylweddol yn y blynyddoedd diwethaf, bellach mae’n cynnwys gorgyffwrdd rhwng bywyd bod dydd a sgiliau meddwl dwys a myfyrio. Mae’r ffordd rydym yn dysgu yn cael ei lywio gan ein cyd-destun a’n cefndir. Mae’r ffordd rydym yn hwyluso ac annog dysgu dwys cyson yn rhan ganolog o’n bywyd bob dydd. Golyga hyn, hyblygrwydd: hyblygrwydd yn yr hyn rydym yn ei gynnig a sut rydym yn ei gynnig.

Rydym wedi ymrwymo i ddarparu amgylchedd ddysgu dyfeisgar, perthnasol a chraff yn yr holl gyfleoedd mai Padarn Sant yn ei gynnig. Rydym yn ymrwymedig chwilio am a chynnig y deunydd diweddaraf o ansawdd uchel, mewn ffyrdd sydd yn ei wneud yn bosib i nifer mwyaf eang a gwasgaredig i ymgysylltu’n llawn.

Adnoddau Ar-lein

Ein prif Blatfform Dysgu yn Athrofa Padarn Sant ydy Moodle, sy’n amgylchedd ddysgu ar-elin, lle mae myfyrwyr ac ymgeiswyr yn medru ddod o hyd i adnoddau sy’n cefnogi eu dysgu. Mae’n cynnwys fideos, webinarau, darlithoedd byw ac wedi eu recordio, darlleniadau digidol, E-lyfrau, erthyglau a grwpiau tarfod amrywiol. Gellir cael mynediad I Moodle o unrhyw le, sy’n ei wneud yn hynod o symudol.

Library pic.jpg

Mae ein Llyfrgell a chasgliad eang o lyfrau mewn meysydd allweddol i ddiwinyddiaeth, y Beibl, cenhadaeth, hanes ac athroniaeth. Wrth gofrestru ag Athrofa Padarn Sant bydd unigolion yn cael ei chofrestru’n awtomatig gyda Llyfrgell Padarn Sant a’r Gwasanaethau Dysgu. Bydd pob ymgeisydd a myfyriwr Diwinyddiaeth ar gyfer Bywyd yn cael cyfeiriad e-bost Padarn Sant ac yn derbyn Cerdyn Adnabod Padarn Sant (ar gais) Bydd myfyrwyr Ôl-radd yn cael mynediad at gyfleusterau wedi eu teilwra iddynt ynghyd a’r cyfleusterau arferol uchod.

Mae’r Llyfrgell yng Nghaerdydd yn gartref i’n prif gasgliad o lyfrau clawr caled. Mae’r Llyfrgell ar agor 24 awr y dydd i ymgeiswyr a myfyrwyr cofrestredig ac yn ystod oriau swyddfa i’r rheiny mewn gweinidogaethau'r Eglwys yng Nghymru. Gellir cael defnydd cyfeiriadol cyfyngedig gan aelodau allanol drwy gais arbennig.

Mae gan y llyfrgell gasgliad arbenigol ar gyfer Caplaniaeth; a’n cynnwys dros 600 o eitemau a 100 o draethodau hir sy’n ffocysu ar gaplaniaeth. Mae yna hefyd casgliad Plant, Pobl Ifanc a theuluoedd yn y broses o gael ei chreu.

Am fwy o wybodaeth cysylltwch:
library@stpadarns.ac.uk
Ffôn: 02920 563379
Am unrhyw gwestiynau penodol cysylltwch:
Anna Williams - Llyfrgellydd
anna.williams@stpadarns.ac.uk
Holy Terrington - Cynorthwy-ydd Adnoddau Dysgu
holly.terrington@stpadarns.ac.uk
Bookshelf.jpg