Hafan Cyrsiau MA i Arbenigwyr Plant, Pobl Ifanc a Theuluoedd