Hafan Rhwydweithiau Plant, Pobl Ifanc a Theuluoedd