Hafan Digwyddiadau a Newyddion Munud i feddwl: Beth am i ni adael pedair wal digoel ein eglwysi ac estyn allan a gwahodd??