Hafan Amdanom ni Y Tîm Staff Tiwtora Dr Charlie Hadjiev

Dr Charlie Hadjiev

Ychydig amdana i:

Rwy’n wreiddiol o Fwlgaria ac fe ddeuthum gyntaf i’r DU fel myfyriwr diwinyddiaeth yn 1993. Yn 2004 fe ddychwelais i astudio doethur yn Rhydychen. Roeddwn ynghlwm â chenhadaeth ac efengyliaeth prifysgol am nifer o flynyddoedd ym Mwlgaria ac ar draws Ewrop, ynghyd â bod yn rhan o amryw ffurf o weinidogaeth Eglwys, gan gynnwys pregethu, arweinyddiaeth a phlannu eglwysi. Yn 2011 symudais i Belffast, Gogledd Iwerddon I ddysgu Astudiaethau Beiblaidd a Hebraeg, cyn ymuno ag Athrofa Padarn Sant yn 2023. Yn bresennol rwy’n olygydd ar yr Hen Destament i brosiect Cymdeithas y Beibl Bwlgaria I olygu ei chyfieithiad presennol o’r Beibl i iaith Bwlgaria gyfoes. Heblaw diwinyddiaeth  ac ysgithr, rwy’n hoff iawn o hiwmor, ffuglen ffug wyddonol, rhaglenni sit-com, nofelau dirgelwch ag unrhyw lenyddiaeth dda eraill.

Gallwch gysylltu â mi ar:

Dr Charlie Hadjiev
E-bost: charlie.hadjiev@stpadarns.ac.uk
02920 563379